Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο UoA MBA λήγει την 22η Ιουλίου 2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το UoA MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του UoA MBA, στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
 3. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του UoA MBA (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510,
  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

Ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Αίτησης


  Παρακαλούμε επιλέξετε αρχικά το Πρόγραμμα ή τα Προγράμματα για τα οποία υποβάλλετε αίτηση:

  Διοικητική Επιχειρήσεων και ΤραπεζώνΛογιστικήΟικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Α. Προσωπικά Στοιχεία

  Β. Στοιχεία Επικοινωνίας

  Γ. Εκπαίδευση - Έρευνα

  1ο πτυχίο

  1ο πτυχίο

  2ο πτυχίο

  1ο πτυχίο

  2ο πτυχίο

  3ο πτυχίο

  Ερευνητική Δραστηριότητα

  Δ. Ξένες Γλώσσες

  1η ξένη γλώσσα

  1η ξένη γλώσσα

  2η ξένη γλώσσα

  1η ξένη γλώσσα

  2η ξένη γλώσσα

  3η ξένη γλώσσα

  Ε. Εργασιακή εμπειρία (εάν υπάρχει)

  1η εργασιακή εμπειρία

  1η εργασιακή εμπειρία

  2η εργασιακή εμπειρία

  1η εργασιακή εμπειρία

  2η εργασιακή εμπειρία

  3η εργασιακή εμπειρία

  ΣΤ. Συστατικές Επιστολές

  1η συστατική επιστολή

  1η συστατική επιστολή

  2η συστατική επιστολή

  Ζ. Άλλες πληροφορίες

  Παρακαλούμε γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την υποψηφιότητά σας καθώς και αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη Γραμματεία του Προγράμματος.