Οι φοιτητές στο UoA MBA γίνονται δεκτοί με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
  • Επαγγελματική εμπειρία.
  • Συνέντευξη
  • Συστάσεις