Ανακοινώσεις

08/04/2019

Το ΕΚΠΑ Μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως σύμφωνα με το Times Higher Education Impact Ranking

22/04/2019

Το UoA MBA στο LinkedIn

23/04/2019

Πασχαλινές Ευχές!

14/05/2019

Εκπαιδευτική δράση με θέμα το Real Estate Finance and Investments Program

24/05/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το UoA MBA

20/06/2019

Άνοδος δεκαπέντε θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University

08/07/2019

Launch of ACCA Greece Internship Programme 2019

08/07/2019

Pre-Medical Management Program: Ολοκλήρωση 2ου κύκλου εκπαίδευσης

08/07/2019

Medical Management Program: Ολοκλήρωση 1ου κύκλου εκπαίδευσης

12/07/2019

Top University by Top Google Scholar Citations” το ΕΚΠΑ: 1η θέση στην Ελλάδα, 10η θέση στην Ευρώπη, 72η Θέση Παγκοσμίως

26/07/2019

Real Estate Finance and Investments Program: Ολοκλήρωση εαρινού κύκλου εκπαίδευσης 2019

07/08/2019

Νέα Διάκριση του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη του Center for World University Rankings – CWUR