Εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (video)
29/03/2019
Εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (video)
02/10/2019