Δημήτριος Καινούργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Δ. Καινούργιος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ από το 2006 όπου διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης. Από το 2016 διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (2001).

Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31».

Έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στις επιπτώσεις των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών στις αγορές και στη διαχείριση κινδύνου. Επίσης διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και στην δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, The Manchester School, Small Business Economics, Finance Research Letters, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance, Applied Financial Economics, Applied Economics Letters, Global Business and Economics Review, Economia Internazionale, Journal of Economic Integration.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  1. D. Kenourgios, D. Dimitriou, A. Samitas (2018) “Global crises and contagion: Does the capitalization size matter? Applied Economics Quarterly, 64(1), pp. 39-57.

  2. D. Dimitriou, D. Kenourgios, T. Simos (2017) “Financial crises, exchange rate linkages and uncovered interest-rate parity: Evidence from G7 markets”, Economic Modelling, 66, pp. 112-120 (ABS 2*).

  3. D. Kenourgios, Neifar Nader and D. Dimitriou (2016) “Islamic financial markets and global crises: Contagion or decoupling”, Economic Modelling, 57, pp. 36-46 (ABS 2*).

  4. P. Alexakis, D. Kenourgios and D. Dimitriou (2016) “On emerging stock market contagion: the Baltic region”, Research in International Business and Finance, 36, pp. 312–321 (ABS 2*).

  5. D. Kenourgios, S. Papadamou and D. Dimitriou (2015) “Intraday exchange rate volatility transmissions across QE announcements”, Finance Research Letters, 14, pp. 128-134 (ABS 2*).

  6. D. Kenourgios, S. Papadamou and D. Dimitriou (2015) “On quantitative easing and high frequency exchange rate dynamics”, Research in International Business and Finance, 34, pp. 110-125 (ABS 2*).

  7. D. Kenourgios and D. Dimitriou (2015) “Contagion of the global financial crisis and the real economy: A regional analysis”, Economic Modelling, 44, pp. 283-293 (ABS 2*).

  8. D. Kenourgios (2014) “On financial contagion and implied market volatility”, International Review of Financial Analysis, 34, pp. 21-30 (ABS 3*).

  9. D. Kenourgios, A. Christopoulos and D. Dimitriou (2013) “Asset markets contagion during the global financial crisis”, Multinational Finance Journal, vol. 17, no. 1/2, pp. 49-76 (ABS 1*).

  10. D. Dimitriou and D. Kenourgios (2013) “Financial crises and dynamic linkages among international currencies”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 26, pp. 319-332 (ABS 3*).

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 521
210 368 9449
dkenourg@econ.uoa.gr