Στέφανος Τάντος

Δόκτωρ


Ο Δρ. Τάντος Στέφανος είναι διδάσκων για το μάθημα «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογραφημένη Λογιστική» της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση τη Λογιστική”(MBA in Accounting) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ο Δρ. Τάντος Στέφανος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2007 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (U.K.), όπου εξειδικεύτηκε σε θέματα αξιολόγησης εταιρειών αξιοποιώντας τα λογιστικά μεγέθη τους. To 2010 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2013 κατέστη Διδάκτωρ στο διδακτορικό πρόγραμμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις Οικονομικές Επιστήμες, με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Διαχείριση Δημόσιου Χρέους: Θεωρία και Πολιτική». Από τον Ιούλιο του 2018 είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο ερευνητικό πεδίο «Διερεύνηση των Χαρακτηριστικών ενός Δίκαιου και Αποτελεσματικού Φοροελεγκτικού Πληροφοριακού Συστήματος ως Εργαλείο Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής».

Η τρέχουσα απασχόληση του Δρα. Τάντου αφορά τη διασφάλιση του πλαισίου για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών με την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τους επιτηδευματίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παλαιότερα, απασχολήθηκε ως Οικονομικός Αναλυτής στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενασχολούμενος κυρίως με θέματα μικροοικονομικού, μακροοικονομικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα. Διετέλεσε οικονομικός συνεργάτης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ενασχολούμενος με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Επιπλέον, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων καθώς επίσης με την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Ο Δρ. Τάντος Στέφανος διαθέτει επίσης πλούσια ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται σε θέματα φορολόγησης εταιρειών, θέματα φοροδοτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα φοροδιαφυγής, καθώς επίσης θέματα διαχείρισης και βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και γενικότερα μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

  1. Balios, D., Eriotis, N., Tantos S. and D. Vasiliou (2018), «Effective corporate income tax rates to the economies of the European Union in the light of the impact of the economic crisis in the Eurozone», National and Kapodistrian University of Athens, Department of Economics, Working paper presented in International Conference on Business and Economics of the Hellenic Open University 2018.

  2. Dalamagas, Β., Leventides J. and S. Tantos (2018), «Combining optimal tax evasion with the policy objectives of equity/efficiency», National and Kapodistrian University of Athens, Department of Economics, Working paper.

  3. Dalamagas, Β., Leventides, J., Palaios P. and S. Tantos (2017), «Revising the Conventional Tax-Effort Principle», National and Kapodistrian University of Athens, Department of Economics, Working paper.

  4. Tantos, S. (2017), «The determining factors of growth of the Greek economy, as an index of prosperity and sustainability of businesses», published in Scientific Studies “Contributions in Accounting Research II”, Panteion University, Department of Public Administration, Greece.

  5. Dalamagas B. and S. Tantos (2017), «Optimal Sovereign Debt for an Overdebted Country», Australian Economic Papers, Vol. 56, Issue: 2, pp. 95-118.

  6. Basil, D., Palaios P. and S. Tantos (2017), «A New Approach to Measuring Tax Effort», Working paper presented in 5th International PhD Meeting in Economics, 2017, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

  7. Dalamagas B. and S. Tantos (2016), «Optimal Versus Actual Maturity of Government Debt: The Case of Greece», SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol.66, Issue: 3, pp. 25-52.

  8. Dalamagas B. and S. Tantos (2013), «The sustainability of Greece's public debt at the cross between the euro and the drachma», Research paper presented during the workshop presentation of research results 2011-12 with the funding of ELKE of the National and Kapodistrian University of Athens.