Στο χώρο http://eclass.uoa.gr/ βρίσκονται οι χώροι εργασίας των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική οι οποίοι είναι πολλαπλά χρήσιμοι για τις σπουδές σας. Κάθε μία/ένας από εσάς έχει πρόσβαση στους χώρους εργασίας των θεματικών ενοτήτων που έχει επιλέξει. Σε αυτούς υπάρχουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό, το χρονοδιάγραμμα μελέτης και χώροι συζητήσεων (forum).

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα θέματα από τον Συντονιστή της κάθε ΘΕ και τους διδάσκοντές σας, να βρίσκετε τις εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διευκρινίσεις, τρόπο βαθμολόγησης), χρήσιμο υλικό (π.χ. παροράματα των εγχειριδίων, διευθύνσεις από χρήσιμους δικτυακούς τόπους) όπως και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (“FAQs”) που μπορεί να έχετε.

Αναλυτικά, στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε:

  • Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών που αφορά στην οργάνωση της μελέτης σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών. Συνιστάται να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών και να το έχετε μαζί σας σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.
  • Την Ύλη των Εξετάσεων
  • Τις εκφωνήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων γραπτών εργασιών και εξετάσεων παλαιότερων ετών, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, παροράματα, ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια κ.λπ.), τρέχουσες ανακοινώσεις κ.ά.

Αναλυτικά, στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε:

  • Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών που αφορά στην οργάνωση της μελέτης σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών. Συνιστάται να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών και να το έχετε μαζί σας σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.
  • Την Ύλη των Εξετάσεων
  • Τις εκφωνήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων γραπτών εργασιών και εξετάσεων παλαιότερων ετών, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, παροράματα, ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια κ.λπ.), τρέχουσες ανακοινώσεις κ.ά.

Στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης των μαθημάτων του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαλείων οργάνωσης (π.χ. ημερολόγιο, ανακοινώσεις, βαθμολόγιο, σημειώσεις), ανάρτησης εργασιών και εκπόνησης ασκήσεων (π.χ. εργασίες ατομικές και ομαδικές, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ταιριάσματος, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης), ανταλλαγής απόψεων (π.χ. περιοχές συζητήσεων με τους διδάσκοντες, κουβεντούλας μεταξύ των εκπαιδευόμενων) αλλά και τηλεδιάσκεψης.