Εκπαιδευτική δράση με θέμα το Real Estate Finance and Investments Program

Πασχαλινές Ευχές!
23/04/2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το UoA MBA
24/05/2019

Real estate: Μία αγορά με έντονες διακυμάνσεις και επενδυτικές ευκαιρίες.

Το UoA MBA προσφέρει στους φοιτητές του, ΔΩΡΕΑΝ, εκτός προγράμματος σπουδών, την ευκαιρία απόκτησης γνώσεων και εμπειριών σε σημαντικά θέματα που απασχολούν τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προσφέρεται, σε συνεργασία με τα Executive Programs του ΕΚΠΑ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Estate Finance and Investments».

Τα Executive Programs του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διαπιστώνοντας τις ανάγκες για διαρκή και ποιοτική εκπαίδευση που έχουν προκύψει λόγω νομοθετικών, χρηματοοικονομικών, τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων στην αγορά ακίνητης περιουσίας (εναλλακτικά, της κτηματαγοράς), ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών «Real Estate Finance and Investments».

Το «Real Estate Finance and Investments» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλήρες υπόβαθρο των οικονομικών πτυχών των εμπορικών και οικιστικών επενδύσεων και εισάγει τον εκπαιδευόμενο στους κινδύνους και τις ανταμοιβές που προκύπτουν από την επένδυση και την χρηματοδότηση τόσο των κατοικιών όσο και των εμπορικών ακινήτων. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εμπλουτίσει τον εκπαιδευόμενο με την απαραίτητη γνώση για την ανάλυση και εκτίμηση των αξιών στην αγορά ακινήτων με απώτερο σκοπό την λήψη ορθολογικών αποφάσεων για υγιείς επενδύσεις στον χώρο του real estate.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους φοιτητές του UoA MBA. Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019. Στους απόφοιτους θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαβάσετε εδώ: http://www.executive-programs.econ.uoa.gr/real_estate/

Δελτίο τύπου_Real Estate Finance & Investments