Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κο Νικόλαο Ηρειώτη και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή κο Δημήτριο Βασιλείου και τον Επίκουρο Καθηγητή κο Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.