image 1

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 16 μαθημάτων ομαδοποιημένων σε τέσσερεις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και στην συνέχεια την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) με θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μία ή και περισσότερες Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος, ενώ ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας διπλωματικής εργασίας είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 120, ενώ ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο UoA MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 πιστωτικών μονάδων.

image 2

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η Ιουλίου. Έχει συνολική διάρκεια 34 εβδομάδων μελέτης και για τα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους, με τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται στον δικτυακό χώρο κάθε θεματικής ενότητας στην ηλεκτρονική τάξη. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές-Συμβούλους (μέλη ΣΕΠ – Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΠΜΣ) του τμήματός σας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να σας ενημερώνουν, να σας εμψυχώνουν και να σας συμβουλεύουν.

image 3Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις είναι τετράωρες ή οκτάωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αγγλική και η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη, καθώς η βιβλιογραφία είναι και στην Αγγλική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 Management and Administration