Προκήρυξη νέων θέσεων στο MBA με κατεύθυνση τη “Λογιστική” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Υποτροφίες UoA MBA 2017-2018
22/06/2017

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» με κατεύθυνση τη «Λογιστική» ξεκίνησε την 13η Μαρτίου και λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017 . Οι υποψηφιότητες που θα περιλαμβάνουν εκτός της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.