Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το UoA MBA

Εκπαιδευτική δράση με θέμα το Real Estate Finance and Investments Program
14/05/2019
Άνοδος δεκαπέντε θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University
20/06/2019

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «UoA MBA» έως και την Τρίτη 20 Ιουλίου 2019. Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα.